dissabte, 5 d’abril de 2008

CobardesFilmax ha engegat una campanya "teaser" de la pel·lícula Cobardes a través d'Internet dirigida als més joves: ¿Se lo vas a decir a tus padres?

A través de l'adreça:
http://www.selovasadeciratuspadres.com/

l'usuari accedeix directament a una escena de la pel·lícula vinculada a aquesta pregunta. A partir d'aquí pot anar a la web oficial, també disponible a través de l'adreça:

http://www.cobardeslapelicula.com/

La campanya ¿Se los vas a decir a tus padres? pretén arribar al públic més jove a través d'un missatge molt directe, suggeridor, impactant i que assolirà despertar la curiositat d'un públic molt afí a la problemàtica que planteja la pel·lícula.